X
Back to the top

Informacje o festiwalu

Informacje o festiwalu

Festiwal Garaże jest wydarzeniem promującym młodych wykonawców muzycznych, ukazującym najwartościowsze zjawiska i trendy w polskiej kulturze muzycznej.

Idea samego festiwalu oprócz roli popularyzatorskiej i kreowaniu nowych oryginalnych środków ekspresji artystycznej uzdolnionych debiutantów ma dotrzeć i łączyć swym przekazem szerokie oraz zróżnicowane wiekowo grono odbiorców.

W ramach festiwalu przeprowadzany jest ogólnopolski przegląd zespołów, ukazujący możliwie pełne spektrum wartościowych zjawisk i trendów w polskiej kulturze muzycznej.

Do czynnego udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły muzyczne oraz solowych wykonawców w przedziale wiekowym 18-30 lat.

Zwycięzcy którzy zgodnie z głosowaniem kapituły wygrają festiwal otrzymają odpowiednio nagrody finansowe w wysokości:

 1. za zajęcie I miejsca w plebiscycie

  nagroda: 3000 zł

 2. za zajęcie II miejsca w plebiscycie

  nagroda: 2000 zł

 3. za zajęcie III miejsca w plebiscycie

  nagroda: 1000 zł

Organizator w ramach festiwalu zapewnia uczestnikom zakwaterowanie, zwrot kosztów transportu (do 500 zł/zespół).

Festiwal Garaże jest wyjątkową i niepowtarzalną okazją dla twórców młodego pokolenia, aby zaistnieć na dużej scenie muzycznej.

Bilet na Festiwal Garaże 2022 od 50zł

Festiwal Garaże jest wydarzeniem promującym młodych wykonawców muzycznych, ukazującym najwartościowsze zjawiska i trendy w polskiej kulturze muzycznej.

Idea samego festiwalu oprócz roli popularyzatorskiej i kreowaniu nowych oryginalnych środków ekspresji artystycznej uzdolnionych debiutantów ma dotrzeć i łączyć swym przekazem szerokie oraz zróżnicowane wiekowo grono odbiorców.

W ramach festiwalu przeprowadzany jest ogólnopolski przegląd zespołów, ukazujący możliwie pełne spektrum wartościowych zjawisk i trendów w polskiej kulturze muzycznej.

Do czynnego udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły muzyczne oraz solowych wykonawców w przedziale wiekowym 18-30 lat.

Zwycięzcy którzy zgodnie z głosowaniem kapituły wygrają festiwal otrzymają odpowiednio nagrody finansowe w wysokości:

 • 3.000 zł – I miejsce,
 • 2.000 zł – II miejsce,
 • 1.000 zł – III miejsce.

Organizator w ramach festiwalu zapewnia uczestnikom zakwaterowanie, zwrot kosztów transportu (do 500 zł/zespół).

Festiwal Garaże jest wyjątkową i niepowtarzalną okazją dla twórców młodego pokolenia, aby zaistnieć na dużej scenie muzycznej.