X
Back to the top

Strona główna

Nie zrealizowalibyśmy Festiwalu Garaże – Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel Młodego Pokolenia, gdyby nie wsparcie MKDNiS.
Dziękujemy w imieniu organizatorów, uczestników oraz odbiorców Festiwalu.

O.S.T.R.

OSTR

Sarsa

SARSA

Tragarze

Tragarze

O festiwalu garaże

Festiwal Garaże jest wydarzeniem promującym młodych wykonawców muzycznych, ukazującym najwartościowsze zjawiska i trendy w polskiej kulturze muzycznej.

Idea samego festiwalu oprócz roli popularyzatorskiej i kreowaniu nowych oryginalnych środków ekspresji artystycznej uzdolnionych debiutantów ma dotrzeć i łączyć swym przekazem szerokie oraz zróżnicowane wiekowo grono odbiorców.

Ogólnopolski przegląd kapel młodego pokolenia

W ramach festiwalu przeprowadzany jest ogólnopolski przegląd zespołów, ukazujący możliwie pełne spektrum wartościowych zjawisk i trendów w polskiej kulturze muzycznej.

Do czynnego udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły muzyczne oraz solowych wykonawców w przedziale wiekowym 18-30 lat.

Zasady plebiscytu i nagrody dla zwycięzców

Zwycięzcy którzy zgodnie z głosowaniem kapituły wygrają festiwal otrzymają odpowiednio nagrody finansowe w wysokości:

  1. za zajęcie I miejsca w plebiscycie

    nagroda: 3000 zł

  2. za zajęcie II miejsca w plebiscycie

    nagroda: 2000 zł

  3. za zajęcie III miejsca w plebiscycie

    nagroda: 1000 zł

Organizator w ramach festiwalu zapewnia uczestnikom zakwaterowanie oraz zwrot kosztów transportu (do 500 zł/zespół).

Poprzednie edycje

Zobacz relacje video z Festiwalu Garaże w 2021, 2020, 2019 oraz 2018 roku:

— Festiwal Garaże 2021
— Festiwal Garaże 2020
— Festiwal Garaże 2019
— Festiwal Garaże 2018

BILETY NA FESTIWAL GARAŻE

Bilet na Festiwal Garaże 2023

Poznaj zespół Jury

Przegląd zgłoszonych kapel ma charakter konkursu, a zespoły biorące w nim udział będzie oceniać Jury w składzie 3-osobowym:

Sponsorzy i partnerzy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.